Wywiad Dominiki Tkocz ze mną w jednym z numerów pisma Silesia Business & Life. O wieloaspektowym przeżywaniu świata, mistycyzmie, różnych formach arty-stycznej ekspresji i podróżach.

Pełen test wywiadu do przeczytania on-line na stronach pisma (str. 48) lub w załączonym pliku.